NA CZYM POLEGA PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI?

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Udział w Programie nie wymaga wkładu własnego. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe jak i dodatkowe.

Jakie są kwoty wsparcia dla szkół?

Szkoły z całej Polski mogło ubiegać się o środki w wysokości:

 • 30 000 zł – w przypadku szkół liczących do 100 uczniów;
 • 60 000 zł – w przypadku szkół liczących od 101 do 200 uczniów;
 • 70 000 zł – w przypadku szkół liczących od 201 do 234 uczniów;
 • 300 zł na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł)

Oznacza to, że dla każdej szkoły samorządowej w Polsce przeznaczono co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wsparcie może być przeznaczone na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych – od drukarek 3D, przez gogle VR, po narzędzia do prac ręcznych, czy sprzęt do nagrań oraz obróbki dźwięku i wideo. Szkoły mogą wybierać z ponad 200 rodzajów wyposażenia, których katalog jest efektem szeroko zakrojonych konsultacji.

Jakie są oczekiwania wobec zamawiającego?

Na etapie wyboru wyposażenia (dokonywania zamówienia):

 1. Wyposażenie w katalogu dzieli się na podstawowe i dodatkowe:
  • wyposażenie podstawowe: obowiązkowe dla każdej szkoły. Jeżeli Twoja szkoła go nie posiada, to może je zakupić w ramach Laboratoriów Przyszłości.
  • wyposażenie dodatkowe: szkoła może je zamówić, jeżeli posiada już wyposażenie podstawowe (lub zamówi je w ramach Laboratoriów Przyszłości).
 2. Na etapie wykorzystywania otrzymanego wyposażenia (po realizacji zamówienia):
  • oznaczenie i wykorzystywanie wyposażenia (średnio 3 h zajęć w każdym tygodniu nauki, przez 5 kolejnych lat).
  • zapewnienie szkoleń kadrze prowadzącej zajęcia oraz prowadzenie sprawozdawczości.

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji „Pytania i odpowiedzi” na www.gov.pl/laboratoria .

jak wygląda przebieg całego procesu?

Uczestnikami procesu są: szkoła, organ prowadzący, wojewoda oraz prezes Rady Ministrów. Przebieg procesu wygląda następująco:
 1. Szkoła składa wniosek przez gov.pl/laboratoria
 2. Wniosek szkoły trafia do weryfikacji organu prowadzącego
 3. Organ prowadzący sporządza wniosek o udzielenie wsparcia
  i składa go przez gov.pl/laboratoria
 4. Wniosek trafia do oceny wojewody
 5. Prezes Rady Ministrów przyznaje wsparcie finansowe
  *Środki organom prowadzącym wypłacają wojewodowie.
Aby zgłosić się do Programu należy wejść na www.gov.pl/laboratoria, następnie znaleźć zakładkę „Jesteś dyrektorem szkoły? Zgłoś szkołę do programu” i wypełnić oraz złożyć wniosek elektronicznie.

Nasz zespół

Andżelika Menich

Doradca klienta

Martyna Maślanka

Doradca klienta

Justyna Belczyńska

Doradca klienta

Natalia Gibalska

Kierownik ds. obsługi klienta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Nasze strony

Entelo Sp. z o.o

Jesienna 25, 09-520 Łąck

NIP: 712 330 15 99

tel. +48 666 855 587